Levnadssidan

I kampanjens första fas ville vi analysera data med anknytning till hur vi lever på olika håll i vår världsdel. Vi har inhämtat information om vardagliga ting som klädpriser, livsmedelspriser och konsumtion, bränsleanvändning, politisk tillhörighet och boendekostnader.

Vi har hämtat några bilder från appen där du kan se vad vi redan har hittat, men vi rekommenderar också att du själv går in på appen och kollar runt lite i bland alla data så att du får egna insikter om hur vi lever!

Levnadsomkostnader

Ett av de områden vi undersökte var levnadsomkostnaderna runtom i Europa. Det kanske inte förvånar dig att Storbritannien och Danmark är de två dyraste länderna att leva i. Men se vad som händer när man räknar bort huspriserna i Storbritannien; då sjunker plötsligt de höga levnadsomkostnaderna dramatiskt och hamnar endast strax över vad det kostar att leva i Portugal.

Dr Pablo Calderón Martínez, styrelseledamot vid Kings College London som där undervisar i europeiska studier, kommenterar: ”Om man räknar bort boendekostnaderna från levnadsomkostnaderna överlag är de länder som betalar mest för el, värme och vatten,kläder, livsmedel, restaurangbesök, sport- och fritidsaktiviteter och transport faktiskt Danmark, Irland, Finland och Nederländerna.”

En annan sak som är intressant att notera är att priserna på vissa varor som kläder (t.ex. Nike-skor) är förvånansvärt olika inom Europa – trots den gemensamma marknaden. I synnerhet verkar inte priset på sådana artiklar stå i relation till den justerade disponibla inkomsten i de enskilda länderna.

Civilstånd

Vi ville också undersöka civilståndet i Europa och fann att nära 41 % av EU-medborgarna är gifta medan 39 % är folkbokförda som ensamstående (såtillvida att de aldrig haft ett förhållande i juridisk mening). I appen kan du se var äktenskapet är vanligast förekommande.

Samhällsengagemang och politiskt deltagande

En annan aspekt som kan ha stort inflytande på hur vi lever är politik och de politiska partier som har makten. Våra livsbeslut eller hur vi väljer att leva kan också påverka hur vi röstar. Titta i appen så ser du vilken inverkan politiska inriktningar har på våra levnadssätt.

Pablo säger: ”Det är allmänt erkänt att mer välsituerade individer och samhällen röstar i större utsträckning och är mer engagerade i politik än människor och/eller samhällen med lägre inkomster. Beläggen som framgår av OECD:s data verkar följa detta allmänna mönster i viss utsträckning. Dessa data antyder t.ex. att trots att den genomsnittliga hushållsinkomsten i Tyskland är nästan dubbelt så hög som i Spanien och avsevärt högre än den disponibla inkomsten (runt 1 000 Euro), så uppvisar det spanska samhället ett större samhällsengagemang (liknande det i Storbritannien) enligt OECD:s mätningar.”

Förväntad livslängd

En viktig del av hur vi lever är hur länge vi lever. Ta en titt på den förväntade livslängden för ditt land. Det är tydligt att den är längst i Medelhavsländerna Italien och Spanien, men kortare i de baltiska staterna Litauen och Lettland.

Bränsle- och energiförbrukning

Många länder söker efter sätt att minska bränsle- och oljeförbrukningsnivåerna. Se på Frankrike, Tyskland och Nederländerna som verkar vara vägledande i minskningen av oljeförbrukningen per hushåll, vilket de skandinaviska länderna också har varit.

Pablo kommenterar: ”De enskilda ländernas framsteg i fråga om minskning av oljeförbrukningen (som ju är målet inom hela EU) varierar betydligt, till och med mellan länder i likartade regioner med likartade inkomster. Skandinavien är ett bra exempel. Av de tre skandinaviska länderna som ingick i studien har Sverige och Danmark minskat sin oljeförbrukning per hushåll, medan Finland inte har lyckats göra det i jämförbar utsträckning (oljeförbrukningen verkar i stället ha ökat stadigt nästan varje år)”.