Enkät

Hur europeisk är du? Vi har slagit ihop alla data från faserna Arbete, Levnad och Fritid och skapat en enkät som visar hur europeisk du är! Svara på följande frågor och ta reda på om du är en typisk europé. Eller har du kanske ingenting gemensamt med resten av kontinenten?