Arbete

Efter att ha utforskat hur folk runtom i Europa lever bestämde vi oss för att ta reda på hur vårt arbetsliv ser ut. Vi analyserade därför data som visar hur många timmar vi arbetar, hur mycket vi tjänar, vår utbildningsbakgrund och olika yrken.

Utforska appen och kolla runt lite bland alla data och se vad du kan få reda på om våra arbetsvanor. Vi har också markerat de områden vi tyckte var särskilt intressanta.

Utbildning

Beträffande utbildning, vilka länder i Europa har flest universitetsexamina? Ger verkligen en högre utbildningsnivå ett lyckligare liv?

Lön

Det är också intressant att jämföra utbildning och lön – du märker snart att människor i Luxemburg tjänar mest i genomsnittslön per år, men de har inte nödvändigtvis lika lång utbildning. I själva verket är det i de skandinaviska länderna som man spenderar längst tid på utbildning – nästan 20 år i genomsnitt, men vi ligger också ganska högt på lönelistan.

Arbetstid

När man tittar på hur mycket vi arbetar ser man att Grekland har den längsta genomsnittliga arbetstiden – nästan 42 timmar per vecka. Nederländerna har i jämförelse den kortaste arbetstiden, drygt 30 timmar i veckan – men detta påverkar inte lönen. De ligger faktiskt fyra på listan över länder med högst lön i hela EU.

Produktivitet

Hur produktiva är vi då i vårt arbete? Vi jämförde produktivitetsnivån land för land och kom fram till att Polen, Lettland och Estland är de minst produktiva då de inbringar endast 16 euro per arbetad timme. Luxemburg verkar dock förtjäna sin högre lön eftersom de är mest produktiva i hela Europa och inbringar hela 54 euro per timme.

Sysselsättning

Siffrorna för sysselsättning var inte speciellt överraskande då de visade att det är minst sannolikt att bli arbetslös i Tyskland, medan sannolikheten är högst i Grekland och Spanien.