Fritid

I den sista delen av kampanjen ville vi titta närmare på hur vi tillbringar fritiden, och se om det finns några skillnader i hur européerna tillbringar sin fritid och spenderar sina surt förvärvade pengar. Data som analyserades i den här fasen gällde därför genomsnittlig disponibel inkomst, hur mycket vi tränar och vart vi reser på semestern.

Precis som när det gäller de andra faserna, vill vi gärna att du själv analyserar informationen och ser vilka slutsatser du kan dra om hur vi tillbringar fritiden. Här kommer några rön som vi tyckte var särskilt intressanta.

Disponibel inkomst

En viktig faktor som påverkar hur vi tillbringar vår fritid är givetvis vår disponibla inkomst. Därför ville vi ta reda på vem som hade mest/minst pengar att röra sig med och hur det har förändrats under åren. Inte överraskande är den disponibla inkomsten störst i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Intressant att notera är att Tyskland konsekvent ligger en bra bit före alla övriga länder oavsett den övergripande trenden.

Semesterresor

Ett av de bästa sätten att se hur vi tillbringar fritiden är att titta på våra semesterresor – vart vi åker, varför vi åker och hur lång semester vi har. Storbritannien ligger bäst till när det gäller semester, med i genomsnitt 28 dagar per år. De flesta länder i EU har 20 semesterdagar. När det gäller destinationer, är Frankrike det land dit européerna helst reser.

Och varför reser vi bort på semestern? De flesta människor (23 %) vill bara ha lite sol och strandliv. Den näst populäraste anledningen är att besöka släkt och vänner.

Träning

Vi tittade på en mängd olika aspekter när det gäller hur vi tränar. Mest intressant tyckte vi var hur ofta vi tränar – 41 % av alla européer tränar eller sportar nämligen inte alls. Minst tränar man i Bulgarien och på Malta, medan svenskarna och danskarna tränar mest.

Bio

Att gå på bio är ett vanligt sätt att roa sig på fritiden. Vi upptäckte att irländarna och fransmännen är de flitigaste biobesökarna, med fyra besök om året. Irländarna gillar att göra biobesöket till en helkväll, och lägger i genomsnitt 30 euro på mat och dryck per besök.