Hur europeisk är du?

Vad är det som utmärker olika länder? Eller kan vi hävda att det finns en standard som gör oss alla typiskt europeiska?

Välkommen till ”Hur europeisk är du” – en interaktiv app som hjälper dig att hitta svaren på ovanstående frågor och mycket annat. ”Hur europeisk är du” kombinerar olika data från alla länder inom EU –indelat i hur vi lever, arbetar och vad vi gör på fritiden– så att vi kan analysera likheter och skillnader mellan de enskilda länderna i unionen. Vi vill utgå ifrån dessa tre områden för att ta reda på vad som gör varje land unikt, eller vad som förenar oss,för att bättre förstå vad det i grund och botten är att vara europé.

På den här webbplatsen kan du se fakta vi redan har hittat, men vi rekommenderar också att du själv tittar på appen, analyserar våra data och slutligen frågar dig själv: Hur europeisk är du?

Visualisera hur vi européer är

Vi har tagit fram en visualisering med data från applikationen Hur europeisk är du. Den visar det mest europeiska landet i EU. Visualiseringen har skapats genom analys av 15 datauppsättningar inom områdena LIV, ARBETE och FRITID och genom att beräkna hur nära uppgifterna från varje land är det europeiska genomsnittet. Ta reda på hur europeiskt ditt land är nedan