Werk

Na te hebben gekeken hoe mensen in Europa leven, buigen we ons nu over onze manier van ‘werken’ – om inzicht te krijgen in verschillen in onze werkhouding en -omstandigheden. Hiertoe hebben we een aantal data sets geanalyseerd over zaken als werktijden, hoeveel wij verdienen, onze onderwijsachtergrond en de verschillende beroepen.

Verken de app en speel met de data om te zien wat u kunt uitvinden over onze werkgewoonten. De gebieden die wij het interessantst vonden hebben wij uitgelicht.

Onderwijs

Wie in Europa hebben de meeste universitaire diploma’s? En leidt een hoger onderwijsniveau ook tot een gelukkiger leven?

Salaris

Het is altijd interessant om onderwijs en salaris te vergelijken – zo ziet u dat Luxemburgers gemiddeld het hoogste jaarsalaris hebben, maar niet altijd veel tijd aan onderwijs kwijt zijn. De Scandinaviërs brengen daarentegen de meeste tijd in het onderwijs door – gemiddeld bijna 20 jaar, maar zij bevinden zich dan ook wel vrij hoog op de salarisladder.

Werktijden

Als we naar de tijd kijken die we al werkend doorbrengen, zult u zien dat Griekse arbeidskrachten gemiddeld de langste werktijden hebben – bijna 42 uur per week. Ter vergelijking heeft Nederland de kortste werktijden, iets meer dan 30 uur per week – maar zonder gevolgen voor het salaris. Het staat momenteel op de 4de plaats van best betaalde landen in de EU.

Productiviteit

Maar hoe productief zijn we eigenlijk in ons werk? Wij vergeleken het productiviteitsniveau per land en ontdekten dat Polen, Letland en Estland het minst productief zijn – zij brengen per gewerkt uur slechts €16 op. Het lijkt er daarentegen op dat Luxemburgers hun hogere loon meer dan verdienen, want zij zijn met een indrukwekkende €54 per uur de productiefste arbeidskrachten van Europa.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheidscijfers waren over het geheel genomen weinig verrassend: in Duitsland loopt men het minste risico om werkloos te worden, en in Griekenland en Spanje is dit risico het grootst.