Pagina ‘Leven’

In de eerste fase van de campagne wilden wij gegevens analyseren over onze manier van ‘Leven’ in Europa. Wij hebben onze informatie gebaseerd op alledaagse aspecten zoals de kosten van kleding, voedsel en consumptiegebruik, brandstofverbruik, politieke voorkeur en huisvestingskosten.

We hebben een paar momentopnamen uit de app gehaald zodat u kunt zien wat onze bevindingen waren, maar we raden u aan ook zelf in de app rond te kijken, met de gegevens te spelen en u zelf een idee te vormen van hoe wij leven!

Kosten van levensonderhoud

Een van de dingen waarnaar we hebben gekeken waren de kosten van levensonderhoud in Europa. Het zal u misschien niet verbazen dat het Verenigd Koningkrijk (VK) en Denemarken de twee duurste landen zijn om in te leven. Maar zie wat er gebeurt als we de huizenprijzen in het VK niet meerekenen – dan dalen de uiteindelijke kosten van levensonderhoud aanzienlijk – tot maar net iets meer dan in Portugal.

Dr Pablo Calderón Martínez, Teaching Fellow in Europese Studies aan Kings College London: “Wanneer de huisvestingskosten van de totale kosten van levensonderhoud worden afgetrokken, geven Denemarken, Ierland, Finland en Nederland uiteindelijk het meest uit aan gas, water en licht, kleding, voedsel, restaurants, sport, recreatie en vervoer.
Een ander interessant punt is dat de prijs van artikelen zoals kleding (bv. Nike-schoenen) opvallend sterk uiteenloopt in Europa – en dit ondanks de interne markt. Bovendien schijnen de kosten van deze artikelen in geen geval overeen te stemmen met het gecorrigeerde beschikbare inkomen van elk land

Burgerlijke staat

Ook wilden we zien wat de burgerlijke staat van de Europeanen is – en we zagen dat bijna 41% van de Europese burgers gehuwd is, en 39% ongehuwd (m.a.w. nooit een wettelijke verbintenis aangegaan). Bekijk de app om te zien waar huwelijken het populairst zijn.

Burgerlijk engagement en politieke participatie

Een ander aspect dat een grote impact kan hebben op onze manier van leven is politiek en de politieke partijen die aan de macht zijn. Onze levensbeslissingen, ofwel de manier waarop we verkiezen te leven, kan eveneens van invloed zijn op de manier waarop we stemmen. Bekijk de app en zie de impact van onze politieke kleur op onze manier van leven.

Pablo: “Algemeen wordt aangenomen dat rijkere personen en samenlevingen meer stemmen en meer politiek geëngageerd zijn dan mensen en/of samenlevingen met lagere inkomens. De bevindingen van de OESO volgen dit algemene patroon slechts tot op zekere hoogte. Zo heeft de OESO bijvoorbeeld vastgesteld dat, ondanks het feit dat het gemiddelde inkomen van de Duitse huishoudens bijna twee maal zo hoog is als in Spanje, en ook het gemiddelde beschikbare inkomen er aanzienlijk hoger is (zo’n 1.000 euro), de Spaanse samenleving toch meer burgerlijk engagement vertoont (ongeveer gelijk aan dat in het VK).”

Levensverwachting

Een belangrijk onderdeel van hoe we leven is hoe lang we leven. Zie hoe hoog de gemiddelde levensverwachting is in uw land. Ze is het langst in mediterrane landen als Italië en Spanje, en korter in de Baltische staten Litouwen en Letland.

Brandstof- en energieverbruik

Heel veel landen bedenken manieren om te besparen op brandstof en energie. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, Duitsland en Nederland, die vooruit lijken te lopen met het terugdringen van het olieverbruik per huishouden – en hetzelfde geldt voor de Scandinavische landen.

Pablo: “De vooruitgang van individuele landen met het terugdringen van het olieverbruik (een duidelijke doelstelling van de hele EU) verschilt sterk van land tot land, zelfs tussen landen in soortgelijke regio’s en met soortgelijke inkomens. Scandinavië is een goed voorbeeld. Van de drie Scandinavische landen in het onderzoek hebben Zweden en Denemarken hun olieverbruik per huishouden verlaagd, maar Finland is hier veel minder goed in geslaagd (het olieverbruik stijgt daar nog elk jaar gestaag)”.